Wij zijn Jeroen Nabben en Marleen Hesen. We wonen met onze 2 kinderen, Suze en Sil op "Hoeve de Hei" in America.

foto nabbenDe werkzaamheden op het melkveebedrijf worden verricht door Jeroen. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden op het land wordt door een loonwerker gedaan. Marleen doet de boekhouding en de administratie. Daarnaast verzorgt Marleen rondleidingen op het bedrijf. Onder begeleiding van haar kunt u koeien komen kijken op Hoeve de Hei!


Het bedrijf

Ons melkveebedrijf is in 1970 opgericht in Sevenum door Pieter Nabben en Mia Nabben-Willems. Toen bestond het bedrijf uit ca. 40 melkkoeien. Jeroen heeft het bedrijf in 2008 van zijn ouders overgenomen en melkt nu ca. 100 melkkoeien. Het is de bedoeling om uit te breiden naar 120 melkkoeien en het bedrijf te runnen zonder vreemde arbeid. Door het toepassen van veel automatisering is dit mogelijk gemaakt.

We hebben een bedrijfsgrootte van ca. 60 ha. grond, waarvan 40 ha. in eigendom. Het voer voor de koeien, gras en mais, wordt grotendeels door onszelf geteeld.

 

De melk wordt geleverd aan Friesland Campina en leveren we al meer dan 30 jaar 1e klasse melk.

Bedrijfsverplaatsing

We zijn begin 2012 met ons bedrijf verplaatst van Sevenum naar America, dit door de ontwikkeling van glastuinbouw op de oude locatie. Er is een geheel nieuw bedrijf gebouwd met een nieuwe melkveestal, die plaats biedt aan 150 koeien, inclusief de droogstaande koeien. De oude melkveestal is gerenoveerd tot jongveestal en hier worden momenteel 80 kalveren gehuisvest.

Innovatief

De automatisering in de melkveesector heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. 'Hoeve de Hei' behoort tot één van de meest geautomatiseerde melkveebedrijven van Nederland. Het werk wordt bijna volledig door robottechniek overgenomen.

De koeien worden gemolken door 2 melkrobots en worden ze gevoerd door middel van een automatisch voersysteem. De vloer waar de koeien op lopen wordt schoongemaakt door een mestrobot, dit gebeurt meerdere keren per dag. Bovendien worden de ligboxen automatisch voorzien van zaagsel. Voor de kalveren wordt gebruik gemaakt van een kalverdrinkautomaat. Vrijwel alle apparatuur is van het merk DeLaval

Hoevedehei foto2 

Dierwelzijn

De koeien leven in een ruime, lichte stal en hebben hebben ze elk hun eigen ligbox ter beschikking. Overigens kunnen er ca. 30 koeien op stro liggen en maken wij hier gebruik van voor de koeien die het meeste aandacht nodig hebben.

De ligboxen zijn voorzien van waterbedden. Verder is de stal voorzien van koeborstels en ventilatoren, zodat het ook bij warm weer aangenaam in de stal is. De stal voldoet aan de certificering Integraal Duurzame Stallenbouw, waarbij dierwelzijn een belangrijk aspect is.  

Nabben17